Gamlegårds trädgård

Det Hanna utvecklade är en trädgård med många delar. Här finns en prydnadsträdgård med klippta buxbomhäckar och blommor i överflöd. Här finns fruktträdgården med gamla sorter av äpplen och päronträd. En del av trädgården är inspirerad av det engelska naturliknande parkidealet. Den traditionella bersån, även kallad kaffegrottan, består av en almhäck och ett bord av en kvarnsten. Det ska också ha funnits en syrenberså längre bort i trädgården. Här finns rester av en plommonlund och ett jordgubbsland som ännu ej har restaurerats. Kålgården och humlegården som en gång i tiden låg mitt emot Gamlegård har inte lämnat några spår efter sig annat än på gamla fotografier. Rester av en gammal hagtornshäck har en gång i tiden omslutit större delen av trädgården.

Kaffegrottan med kvarnstensbordet

Karta över Gamlegårds trädgård och dess rabatter går att hämta som PDF-fil (3,5Mb) via denna länk.