Att skapa ramar

På Östarp har vi nu ägnat oss åt att skapa ramar till Möllegårdens trädgård, gården som genom årens lopp har varit bostad åt de som varit gårdsbrukare. Just nu är huset tomt men inom en snar framtid kommer den att befolkas igen, återkommer till det! För att göra trädgården lite mer tydlig och mysig och mindre blåsig har den nu fått en liten syrénhäck. Plantorna har vi plockat från Östarps tredje gård Alriksgården. Ett ekonomiskt och roligt sätt att använda det naturen så självklart ger oss alldeles gratis.

Möllegården hade också en jättefin stensatt kant längst sin östra sida som vi dessutom nu har rensat fri från gräs. Vilken skillnad det genast blev. Tack till Carita och Annika (LIA-praktikanter från Hvilan förstås) som både i sol och regn kämpade för att skapa dessa ramar tillsammans med mig!