Idegranar blir tuktade

Bakom Herrehuset växer rader av formklippta idegranar (Taxus baccata) bredvid den i år hårt nerklippta parterren (en del har säkert trott att vi har fått den fruktansvärda ”buxbompesten”men än så länge är vi skonade). I år har Ingegerd och jag fått god hjälp av LIA-praktikanter från Hvilan med dessa formklippta skönheter. Som nybliven trädgårdsmästare så vet jag att det är guld värt att öva på både det ena och det andra. Så att formklippa träd det måste man bara få prova när chansen erbjuds på Kulturen!