En blodboks öde

Vår stora fantastiska blodbok framför Vita huset ska nu på måndag den 24 oktober tas ner efter ett långt och vackert liv. Det kommer att förändra utseendet och miljön på ett dramatiskt sätt. Men vad ska man göra när man inser att skadan längst ner på stammen är så illa att den friska veden inte längre kan hålla detta enorma träd. Kanske var det arbetet med att renovera restaurangen för några år sedan som gjorde detta, tunga maskiner/transporter som trycker på rötterna och kanske någon liten påkörning som just då inte såg så märkvärdig ut. Jag förstår med allvar numera hur en liten skada kan leda till sådana här öden! Varje nytt träd som framöver ska planteras på Kulturen kommer att få tydliga och skyddande kanter för att minimera påkörnings skador i alla fall.

Blodboken kommer att saknas men Vita huset kommer att framträda bättre

Det förrut så täta blad verket har i år varit glest och bladen inte så stora som vanligt

Längst ner på stammen syns de tydliga skadorna

Rötan har gjort veden till en mjuk och sönderfallande massa, ett livsfarligt träd