En tömd damm

Vi har nu tömt dammen på allt sitt vatten. Höststädning? Ja, det behövs en rejäl uppstädning runt och i dammen. Dessutom ska vi få hjälp med att lägga en duk på botten och bygga en biobädd som bättre ska ta hand om reningen av vattnet. En ny pump ska sättas på plats eftersom den gamla har slutat att fungera. Till nästa vårsäsong hoppas vi på att allt är klart och till dess kommer Ingegerd och jag ha en hel del att stå i.