Trädgårdsrum som förändras

Jag tycker att det är kul att titta på gamla foton eller skisser för att se hur Kulturen i Lunds park har förändrats genom tiderna. Jag kommer att framöver då och då försöka ge er också en bild av hur olika förändringar har skett på museet genom åren som gått. Ibland har förändringarna varit stora ibland bara små. Allt handlar förstås om vilken tid man tittar på och vilka detaljer som kan vara av vikt. Här följer ett par bilder som bara visar olika fasader och vad som har tagits bort eller vuxit till!

Prästgården fotad någon gång på 1960-talet

Prästgården så som den ser ut just nu. Rosorna vid dörren är borta och buxbomfigurerna till höger har en natt blivit knäkta av nattliga gäster. En stor sorg för oss!

Detta är kortsidan på prästgården där tre olika rosor hade vuxit ihop till en enda röra. Fönstret bakom är somrumsfönstret.

Efter att Ingegerd och jag för en och en halv vecka sedan bestämde oss för att beskära roserna hårt, så blev reslultatet såhär. Brutalt, men nu kan man kika in genom fönstret!