Dagens blomma – läkevänderot

Denna blomma är snarare än läkeväxt som för mig är en ganska ny bekantskap. Jag ”upptäckte” den för ett år sedan då jag planterade den bland kryddorna och medicinväxterna på Östarp. I år har jag hittat den i mängder på olika håll i trädgården på Kulturen i Lund där den har frösått sig friskt. Men det stör inte mig eftersom den är vacker på sitt stillsamma sätt.

Läkevänderotens latinska namn är Valeriana officinalis och just officinalis avslöjar att det är en läkeväxt. Ett lugnade preparat kan utvinnas ur dess rot som kan hjälpa mot ”kolik och nervösa åkommor”. Men den ska också kunna hjälpa mot sömnlöshet. För dig som tycker om att odla så kan du se till att samplantera den med andra grönsaker eftersom den höjer jordens fosforhalt och gör daggmaskarna mer aktiva. Jag ska i alla fall se till att prova det!

Det är dessutom fler djur som attraheras av dess doft; katter och råttor. Det sägs att det inte bara var Råttfångarens (i Hameln) vackra flöjtspelande som lockade till sig råttorna, utan att han även hade en bit vänderot i sin ficka. Där ser man!

Läkevänderot (Valeriana officinalis)

En mild doft sprider läkevänderotens vita blomklase

Bladen är skira och vackra på vänderoten